Platforma nationala de informare despre vaccinarea COVID-19


Structura anului scolar 2019 - 2020
GHIDUL CANDIDATULUI 2019 - 2020

Anunt burse vara - Anunt corigente 2018 - 2019


SEDINTE COMPLETARE OPTIUNI CLASA a VIII-a


Locuri libere invatamant profesional
Informatii utile
Reuniune in cadrul proiectului Comenius

        Reuniune in cadrul proiectului “FOR A LIFE WITHOUT JUNK FOOD” 

 

           Şcoala cu  clasele I-VIII “Antonie Vodǎ” Popeşti, structurǎ a Şc. cu cls. I-VIII Negoieşti com. Brazi, jud. Prahova a participat, în perioada 03-07.10. 2011 la cea de-a patra întâlnire de proiect Comenius cu titlul: "For a Life without Junk Food", desfăşurată la Şcoala nr. 314, Podstawowa, în Varsovia, Polonia, proiect finantat de Comisia Europeană.

 

          Celor patru cadre didactice şi patru elevi din clasa aVII-a de la Şcoala cu cls. I-VIII „Antonie Vodǎ” Popeşti, structura a Şc. cu cls. I-VIII Negoieşti, li s-au alăturat  profesori si elevi din şcolile partenere din Varna - Bulgaria; Palermo - Italia; Niskar -  Turcia; profesorii şi elevii şcolii gazdă, precum si pǎriniţii acestora.

 

          Scopul reuniunii a fost acela de a face schimb de informaţii legate de modul în care fiecare şcoală derulează activităţile proiectului, de a face schimb de produse realizate de elevi, de a împărtăşi experienţa punerii în practică a unor  activitaţi de către şcoala gazdă, de a pregǎti chestionare pentru elevi, de a organiza  următoarea reuniune. S-au stabilit, de asemenea, de comun acord,  contribuţia la activităţi a  fiecărei ţări partenere, precum şi temele care vor sta la baza următoarei reuniuni de proiect ce se va desfăşura în perioada 28 mai - 01iunie 2012, la Niskar, Turcia.

 

          Programul reuniunii a fost foarte încǎrcat, gazdele reuşind să îmbine foarte bine activităţile din cadrul proiectului, care s-au desfăşurat în şcoală, cu alte activităţi care au vizat o mai bunǎ cunoaştere a regiunii, a tradiţiilor şi obiceiurilor locale, cum ar fi de exemplu o excursie la Torun, unde s-a vizitat, printre altele si o fabricǎ de turtǎ dulce.

 

          Pe langa vizitarea şcolii şi a localităţii, în şcoala gazdă s-au desfăşurat workshopuri interesante, în strânsă legătură cu scopul proiectului, şi anume, acela de a îmbunătăţi stilul de viaţǎ și de mâncare al elevilor şi chiar al pǎriniţilor. Au fost abordate probleme legate de alimentaţia sǎnǎtoasǎ, dar şi de obiceiuri alimentare ale gazdelor. Acestea fiind nu numai prezentate in materiale power-point, dar au fost oferite produse alimentare elevilor din cele cinci ţari implicate in proiect pentru ca sǎ gǎteasca in echipe, diverse gustǎri, salate, servite apoi tuturor participanţilor spre degustare .

 

          Nu au lipsit schimburile culturale, prin prezentarea  unor materiale Power-Point ale ţărilor participante, precum şi a  unor  interesante programe artistice reprezentative fiecărei ţări.

 

          O experienţǎ interesantǎ au trǎit elevii noştri care au fost cazaţi in familiile elevilor polonezi având astfel posibilitatea sǎ socializeze, sǎ se cunoascǎ reciproc, sǎ facǎ schimb de impresii din aceastǎ mobilitate şi nu numai.

 

          A fost o experienţă utilǎ şi sperăm ca următoarea reuniune de proiect să fie la fel de frumoasă şi interesantă.

 

Director,
Prof. Popescu Stela, Sc. cu I-VIII Negoiesti